Claire Halliday

Claire Halliday was trained at Newi Cartrefle Wrexham and CamberwellSchool of Art and Design London SE5. She has had many successful Exhibitions of her Paintings throughout her native North Wales over the last 20 years.  She can often be spotted roaming the Welsh Hills and Coasts in search of inspiration. All of the paintings on display are of experiences within a 15 mile radius of Galeri Betws-y-Coed one actually depicting the building itself from Pont y Pair bridge. They reflect how beautiful our small corner of the world is in all of it’s seasons. The play of light, the depth of sky the transience of the moment combine with the shear joy of painting to produce Artwork that is as engaging as the world that inspires it. Limited edition, Archive quality, signed prints are also available in a variety of sizes. Claire also runs portrait classes, demonstrations and workshops.

Derbyniodd Claire Halliday ei hyfforddiant  yng Ngholeg Cartrefle Newi, Wrecsam, ac Ysgol Celf a Dylunio Camberwell, Llundain, SE5.  Mae wedi cynnal nifer o Arddangosfeydd llwyddiannus o’i Phaentiadau  ar draws Gogledd Cymru yn yr 20 mlynedd ddiwethaf.  Mae’r detholiad bychan hwn yn ceisio cyfleu ei chariad gwirioneddol o’r dirwedd.  Mae’n treulio llawer o’i hamser yn cerdded ar draws Bryniau ac ar hyd Arfordir Cymru yn chwilio am ysbrydoliaeth.  Mae pob un o’r paentiadau sy’n cael eu harddangos yn cyfleu profiadau o fewn radiws o 15 milltir o Galeri Betws-y-coed, ac mae un ohonynt yn portreadu’r adeilad ei hun o Bont y Pair.  Maent yn adlewyrchu harddwch ein cornel fach ni o’r byd ym mhob un o’r tymhorau.  Mae’r mynegiant golau, dyfnder yr awyr a byrhoedledd y foment, yn cyfuno gyda’r pleser pur o baentio, sy’n cynhyrchu Gwaith Celf sydd mor ddeniadol â’r hyn sy’n ei ysbrydoli.  Mae argraffiad cyfyngedig o brintiau o ansawdd archif, ac sydd wedi’u llofnodi hefyd ar gael mewn meintiau gwahanol.  Mae Claire hefyd yn cynnal dosbarthiadau portreadau, arddangosiadau a gweithdai.