cysylltu CONTACT

Holyhead Road, 
Betws-y-Coed, 
Conwy

LL24 0BW

01690 710432

Amseroedd agor

Yn yr Wythnos 10 – 5 pm.

Sadwrn 10 – 5 pm. Sul 10 – 5 pm

Opening Times

Weekdays 10 – 5 pm.

Saturday 10 – 5 pm. Sunday 10 – 5 pm

Gogledd Cymru NORTH WALES
aros STAY
darganfod EXPLORE

Dave Roberts

Dave Roberts is a self-taught artist who specializes in pastel landscape paintings of Snowdonia and the rest of North Wales. He was born in Aberystwyth and has had the privilege of living in some of the most beautiful parts of the UK. However, home is now with his family in an old farmhouse near Mold in Flintshire. Dave recently gave up a perfectly good ‘normal’ job as chief executive of a national charity to concentrate on becoming a full-time artist. Dave’s work is the antithesis of how most people would imagine a pastel painting to be; they are bold and vivid with lots of detail. A distinctive use of deep contrasts gives them depth and their particular character. Customers appreciate the almost photographic quality of some pieces. Dramatic skies and water feature heavily and you will often find him up in the mountains at sunrise or sunset trying to capture the best light.

Dave is a member of the North Wales Society of Fine Art and Flintshire Visual Arts and Crafts Network.

Mae Dave Roberts yn arlunydd sydd wedi dysgu ei hun, ac sy’n arbenigo mewn paentiadau o dirluniau pastel o Eryri a gweddill Gogledd Cymru.  Cafodd ei eni yn Aberystwyth ac mae wedi cael yr anrhydedd o fyw yn rhai o ardaloedd harddaf y DU. Fodd bynnag, mae ef a’i deulu wedi ymgartrefu erbyn hyn mewn hen ffermdy ger yr Wyddgrug yn Sir y Fflint.  Rhoddodd Dave y gorau i swydd ‘normal’ dda yn ddiweddar, fel prif weithredwr elusen genedlaethol, i ganolbwyntio ar fod yn arlunydd llawn amser. Mae gwaith Dave yn wrthgyferbyniad llwyr â’r hyn y byddai’r rhan fwyaf o bobl yn ei ddychmygu fyddai paentiad pastel; maent yn llachar a bywiog gyda llawer o fanylion.  Mae defnydd neilltuol o gyferbyniadau dwys yn rhoi dyfnder a chymeriad penodol iddynt. Mae ei gwsmeriaid yn gwerthfawrogi ansawdd rhai darnau o waith sy’n ymddangos bron fel ffotograffau. Mae golygfeydd dramatig o’r awyr a dŵr yn dylanwadu’n gryf a byddwch yn ei ganfod yn y mynyddoedd pan fydd yr haul yn codi neu’n machlud, yn ceisio arddangos y golau gorau.
Mae Dave yn aelod o Gymdeithas Celfyddyd Gain Gogledd Cymru a Rhwydwaith Celf a Chrefft Weledol Sir y Fflint.