John Whittaker

Whilst my paintings of natural landscapes and seascapes are inspired by the dramatic influence of light reflecting from the mountains and waters of North Wales, I also experiment with new techniques to bring these same powerful physical and dynamic effects to my semi abstract representations.
In May 2015 my smaller version of my larger painting of “Victoria Dock at Sunset”, Caernarfon was selected by the BBC from many thousands of entries in the “Little Painting Challenge” competition for exhibition at the Whitworth Art Gallery in Manchester.

I am a member of various art groups in the North Wales area where I enjoy the company and ideas of fellow artists. 

Er bod fy mhaentiadau o dirluniau a morluniau naturiol yn cael eu hysbrydoli gan ddylanwad dramatig golau yn adlewyrchu oddi ar fynyddoedd a dyfroedd Gogledd Cymru, rwyf yn arbrofi hefyd gyda thechnegau newydd er mwyn ail-greu’r un effeithiau dynamig, ffisegol pwerus i’m cynrychioliadau lled haniaethol.
Ym mis Mai 2015 dewiswyd fersiwn llai o’m paentiad mwy “Victoria Dock at Sunset”, Caernarfon gan y BBC o filoedd o ddarluniau yn y gystadleuaeth “Little Painting Challenge” yn Oriel Gelf Whitworth ym Manceinion.

Rwy’n aelod o grwpiau celf amrywiol yn ardal Gogledd Cymru, lle rwy’n mwynhau cwmni a syniadau fy nghyd-artistiaid.