Kate Hamilton Hunter

As a trained designer, Kate learned thorough sketchbook work and the skill of turning a source image or item (eg a shell, a leaf, an architectural feature or a tribal artifact), into sketches, paper experiments, colour schemes, 3D samples and final products. She has shelves of sketchbooks and continues to this day to capture moments, thoughts, memorabilia and inspiring images in a sketchbook.

 

There is a world of beauty all around us, we just have to look with new eyes to see it and Kate sees her job as using her world of inspiration and insight to create beautiful things that connect us to each other through beautiful design.

Fel dylunydd hyfforddedig, dysgodd Kate ei chrefft drwy waith mewn llyfr brasluniau a’r gallu i droi delwedd neu eitem (e.e. cragen, deilen a nodwedd bensaernïol neu arteffact llwythol), yn frasluniau, yn arbrofion papur, yn gynlluniau lliwiau, samplau 3D a chynnyrch gorffenedig.  Mae ganddi silffoedd o lyfrau brasluniau ac mae’n parhau i gofnodi eiliadau, meddyliau, pethau cofiadwy a delweddau ysbrydoledig mewn llyfr brasluniau.

 

Mae yna fyd o harddwch ym mhobman o’n cwmpas, y cyfan y mae angen i ni ei wneud yw edrych gyda llygaid newydd i’w weld ac mae Kate yn credu mai ei gwaith hi yw defnyddio ei byd o ysbrydoliaeth a chraffter i greu pethau hardd sy’n ein cysylltu â’n gilydd drwy ddyluniadau hardd.