Leah Jones

"My work is influenced by my home, family and more recently the beauty of the Welsh coastline. I explore the impact they have upon my life and draw inspiration from people, objects, found things, buildings and special family occasions. Particular sources of inspiration are: the activity of a traditional welsh tea that my Nain would make daily; my children’s small shoes; welsh chapel windows and my Grandparents paraphernalia – things which are often discarded, such as hymn sheets, buttons, lettering stamps, ribbons and receipt books.

 

Through the use of stitch, maps, lettering and antique ephemera, poetry and names, I hope to preserve precious memories and celebrate my heritage".  

Each piece Leah produces is unique, and she also works to commission.

"Mae fy ngwaith yn cael ei ddylanwadu gan fy nghartref, fy nheulu ac yn fwy diweddar, harddwch arfordir Cymru.  Rwy’n archwilio eu heffaith ar fy mywyd i ac rwy’n cael fy ysbrydoli gan bobl, gwrthrychau, pethau yr wyf yn eu canfod, adeiladau ac achlysuron teuluol arbennig.  Ffynonellau penodol sy’n fy ysbrydoli yw: gweithgarwch y te Cymreig traddodiadol y byddai fy Nain yn ei baratoi’n ddyddiol; esgidiau bychain fy mhlant; ffenestri capeli Cymru a thrugareddau nain a taid - pethau sy’n cael eu taflu’n aml, megis taflenni emynau, botymau, stampiau llythyrau, rubanau a llyfrau derbynebau.

 

Drwy ddefnyddio pwythau, mapiau, llythrennau ac effemera hynafol, barddoniaeth ac enwau, rwy’n gobeithio diogelu atgofion gwerthfawr a dathlu fy nhreftadaeth”.

Mae pob un o ddarnau gwaith Leah yn unigryw, ac mae hefyd yn gweithio ar gomisiynau.