Lora Wyn

Lora designs and makes contemporary hand made fun and easy to wear delicate and whimsical jewellery that will suit many. Made out of copper, sterling silver and enamel, she is mainly inspired by the world of fashion and style. The colours, patterns and textures in nature and from her surroundings also inspires and plays a big part in the enamelling design process.

Mae Lora yn cynllunio ac yn creu gemwaith cyfoes, hwyliog, cain a hynod, sydd wedi’i wneud â llaw ac sy’n hawdd i’w gwisgo ac sy’n gweddu llawer o bobl.  Mae’r gemwaith wedi’i wneud o gopr, arian ac enamel, ac mae’n cael ei hysbrydoli’n bennaf gan y byd ffasiwn a steil.  Mae’r lliwiau, patrymau a’r gweadau ym myd natur a’i hamgylchedd hefyd yn ei hysbrydoli, ac yn ddylanwad amlwg ar y broses cynllunio enamel.

cysylltu CONTACT

Holyhead Road, 
Betws-y-Coed, 
Conwy

LL24 0BW

01690 710432

Amseroedd agor

Yn yr Wythnos 10 – 5 pm.

Sadwrn 10 – 5 pm. Sul 10 – 5 pm

Opening Times

Weekdays 10 – 5 pm.

Saturday 10 – 5 pm. Sunday 10 – 5 pm

Gogledd Cymru NORTH WALES
aros STAY
darganfod EXPLORE