Mike Davies

Mike Davies works from his home and studio in Manorbier. He is a third generation Blacksmith, and has recently studied Fine Art Sculpture  in Carmarthen. His passion for working with wrought iron and steel flows out through his work –  with the resulting surprisingly delicate and light forms  using a mix of traditional and contemporary techniques. We have a select range of single and double spoons.

Mae Mike Davies yn gweithio o’i gartref a’i stiwdio ym Maenorbŷr.  Ef yw’r drydedd genhedlaeth o Ofaint yn ei deulu, ac mae wedi astudio Cerflunio Celfyddyd Gain yn ddiweddar yng Nghaerfyrddin.  Mae ei hoffter o weithio gyda haearn gyrru a dur yn llifo drwy ei waith – gan greu ffurfiau cywrain a golau, gan ddefnyddio cymysgedd o dechnegau traddodiadol a chyfoes.  Mae gennym gasgliad dethol o lwyau unigol a dwbl.

cysylltu CONTACT

Holyhead Road, 
Betws-y-Coed, 
Conwy

LL24 0BW

01690 710432

Amseroedd agor

Yn yr Wythnos 10 – 5 pm.

Sadwrn 10 – 5 pm. Sul 10 – 5 pm

Opening Times

Weekdays 10 – 5 pm.

Saturday 10 – 5 pm. Sunday 10 – 5 pm

Gogledd Cymru NORTH WALES
aros STAY
darganfod EXPLORE