Russ Chester

Russ studied Art and Photography at Newcastle Upon Tyne College of Art & Technology, Bath Lane, before moving to Wales.
He was awarded a prize in THE DAILY EXPRESS National photography competition 2007.
He has sold his work through galleries and exhibitions as well as undertaking many commissions
Russ is an Internationally selling Artist, and has paintings in Australia, Canada, France, Ireland, Italy, South Africa and Switzerland as well as many in the USA and all parts of the U.K.

“My latest and larger canvases have been deliberately chosen as clearly recognisable landscape or seascapes. My purpose is to draw peoples attention to the scene and closer to the canvas where any apparent detail dissolves, and colour, technique and texture emerge. A Landscape is often perceived as a ‘still life’, but to sit or stand in a landscape for many hours you become aware of the constant movement of trees, grasses, clouds, light and reflections. It’s my wish to emulate that movement using brushwork, fingers or palette knife (or anything else to 

Bu Russ yn astudio Celf a Ffotograffiaeth yng Ngholeg Celf a Thechnoleg Newcastle Upon Tyne, Bath Lane, cyn iddo symud i Gymru.

Fe enillodd wobr yng nghystadleuaeth ffotograffiaeth genedlaethol THE DAILY EXPRESS yn 2007.

Mae wedi gwerthu ei waith drwy orielau ac arddangosfeydd, yn ogystal â chwblhau nifer o ddarnau o waith comisiwn.
Mae Russ yn Arlunydd sy’n gwerthu ei waith yn rhyngwladol, ac mae ganddo ddarluniau yn Awstralia, Canada, Ffrainc, Iwerddon, yr Eidal, De Affrica a’r Swistir, yn ogystal â nifer yn UDA ac ym mhob cwr o’r DU.
“Rwyf wedi dewis fy nghynfasau diweddaraf, sy’n fwy, yn fwriadol fel tirluniau neu forluniau sy’n amlwg yn adnabyddadwy.  Fy mwriad yw tynnu sylw pobl at yr olygfa ac i edrych yn agosach ar y cynfas lle bydd unrhyw fanylder yn ymdoddi, ac mae lliw, techneg a gwead yn dod i’r amlwg.  Mae Tirlun yn cael ei ystyried yn aml fel ‘bywyd llonydd’ ond wrth eistedd neu sefyll mewn tirlun am sawl awr rydych yn dod yn ymwybodol o symudiad cyson coed, glaswellt, cymylau, golau ac adlewyrchiadau.