Sarah Harthill

“I am originally from rural Somerset, where as a child I painted and drew incessantly. I graduated from Aberystwyth University in 1985 with an Honours degree in Visual Art, specialising in printmaking with a particular interest in etching. 

I began painting seriously again in 2014, firstly experimenting with looser techniques and abstraction before returning to figurative still-life painting and portraiture. Most of the objects in my still-life paintings have personal or symbolic meaning; many are ordinary domestic objects, sometimes ‘kitsch’, from my childhood home in 1960s Somerset. I have family in the Netherlands and am fascinated by the work of 17th century Dutch still life painters, but another huge influence is commercial and advertising art of the 60s. I am also drawn to the work of Peter Blake, and his images incorporating popular culture and collections of ordinary objects.” Sarah Harthill 2017

“Rwy’n hanu’n wreiddiol o ardal wledig yng Ngwlad yr Haf, lle bûm yn paentio a thynnu lluniau’n ddi-baid pan oeddwn yn blentyn.  Fe wnes i raddio o Brifysgol Aberystwyth ym 1985 gyda gradd Anrhydedd yn y Celfyddydau Gweledol, gan arbenigo mewn argraffu printiau gyda diddordeb arbennig mewn ysgythru.
Dechreuais baentio o ddifrif unwaith eto yn 2014, gan arbrofi gyda thechnegau mwy rhydd a haniaethol cyn dychwelyd i baentio bywyd llonydd a phortreadau ffigurol.  Mae gan y rhan fwyaf o’r gwrthrychau yn fy mhaentiadau bywyd llonydd ystyr personol neu symbolaidd i mi; mae nifer ohonynt yn wrthrychau domestig cyffredin, dro arall ‘kitsh’ o gartref fy mhlentyndod yng Ngwlad yr Haf y 1960au.  Mae gennyf deulu yn yr Iseldiroedd ac mae gennyf ddiddordeb mawr yng ngwaith arlunwyr bywyd llonydd yr Iseldiroedd yn yr 17eg ganrif, ond dylanwad enfawr arall arnaf yw celf fasnachol a hysbysebu’r 60au. Rwyf hefyd yn cael fy nenu at waith Peter Blake, a’i ddelweddau sy’n ymgorffori diwylliant poblogaidd a chasgliadau o wrthrychau cyffredin.” Sarah Harthill 2017