Sonja Benskin Mesher

I am a painter who writes, a writer that paints, a drawer on life, and landscape. … Watch me make things. Am quite patient, hold my tongue, but can’t say multi disciplinary. Easily I live here, in Wales Easily
Method of Working
I spend my days painting , drawing, writing and collecting. That is the way I work, it is all involved, and rather all encompassing.
I am a fine artist and writer. Since I set up my practice, I have installed many solo exhibitions throughout the UK, including London venues. My work has been shown world wide, and I am involved with international projects ongoing. My work is now in several public collections, both here and the USA.

Rwy’n arlunydd sy’n ysgrifennu, yn awdur sy’n paentio, yn ddarluniwr bywyd a thirlun.....Gwyliwch fi’n gwneud pethau.  Rwy’n eithaf amyneddgar, gallaf frathu fy nhafod ond ni allaf ddweud amlddisgyblaethol. Hawdd rwy’n byw yma, yng Nghymru Hawdd

Arddull Gweithio
Rwy’n treulio fy nyddiau yn peintio, darlunio, ysgrifennu a chasglu.  Dyna sut rwyf yn gweithio, mae’n gymhleth a braidd yn holl gynhwysol.
Rwy’n arlunydd y celfyddydau cain ac yn awdur.  Ers i mi sefydlu fy hun fel arlunydd, rwyf wedi cynnal nifer o arddangosfeydd unigol ar hyd a lled y DU, gan gynnwys lleoliadau yn Llundain.  Rwyf wedi arddangos fy ngwaith ar draws y byd, ac rwy’n cyfranogi mewn prosiectau rhyngwladol parhaus. Mae fy ngwaith wedi’i gynnwys mewn nifer o gasgliadau cyhoeddus erbyn hyn, yma ac yn UDA.