top of page

Wini Jones Lewis

The spirit of my homeland provides constant inspiration and is a strong influence on my creative soul. As I travel with my sketchbook to hand, there is always something to draw my eye - the wild weather, sunight and shadows creating everchanging pattern  and colours, nature’s rich textures and man’s influence on the land are the themes flowing through my work.

We always have a good variety of work by Wini Jones Lewis in the gallery.

Mae fy mro yn ysbrydoliaeth cyson sydd wastad yn dylanwadu ar fy enaid creadigol. Wrth i mi grwydro trwy fy nghynefin a’r llyfr braslunio yn fy llaw, mae rhywbeth yn siwr o ddenu fy llygaid - y tywydd gwyllt, golau’r haul a chysgod y cymylau, patrwm a  lliwia’r tir, gwead cyfoethog byd natur a hoel gwaith dyn yw’r themau sy’n llifo trwy fy ngwaith.

bottom of page