Wini Jones Lewis

The spirit of my homeland provides constant inspiration and is a strong influence on my creative soul. As I travel with my sketchbook to hand, there is always something to draw my eye - the wild weather, sunight and shadows creating everchanging pattern  and colours, nature’s rich textures and man’s influence on the land are the themes flowing through my work.

We always have a good variety of work by Wini Jones Lewis in the gallery.

Mae fy mro yn ysbrydoliaeth cyson sydd wastad yn dylanwadu ar fy enaid creadigol. Wrth i mi grwydro trwy fy nghynefin a’r llyfr braslunio yn fy llaw, mae rhywbeth yn siwr o ddenu fy llygaid - y tywydd gwyllt, golau’r haul a chysgod y cymylau, patrwm a  lliwia’r tir, gwead cyfoethog byd natur a hoel gwaith dyn yw’r themau sy’n llifo trwy fy ngwaith.

cysylltu CONTACT

Holyhead Road, 
Betws-y-Coed, 
Conwy

LL24 0BW

01690 710432

Amseroedd agor

Yn yr Wythnos 10 – 5 pm.

Sadwrn 10 – 5 pm. Sul 10 – 5 pm

Opening Times

Weekdays 10 – 5 pm.

Saturday 10 – 5 pm. Sunday 10 – 5 pm

Gogledd Cymru NORTH WALES
aros STAY
darganfod EXPLORE