top of page

Aimee Jones

Aimee has  a BA First Class  in Art and now has an MA in Art Practice.

“My creativeness has always been driven by the many elements of nature with it’s astounding landscapes, weather and wildlife.  My art practice explores my experience of place and the omnipresence of birds – the crows, ravens, rooks and jackdaws. ~They are fascinating subjects because they are deeply beautiful, forever distracting and hold an overpowering presence”. Aimee Jones 2018

Aimee is our newest Artist, and we have a selection of her unique  collographs, drawings and etchings,  as well as some of her 3D wirework.

Mae gan Aimee radd BA Dosbarth Cyntaf mewn Celf ac MA mewn Arfer Celf erbyn hyn.

“Mae fy natur greadigol wedi’i dylanwadu bob amser gan elfennau amrywiol byd natur, gyda’i dirluniau, tywydd a bywyd gwyllt rhyfeddol.  Mae fy arfer celf yn archwilio fy mhrofiadau o le a hollbresenoldeb adar - y brain, cigfrain, ydfrain a jac-y-dos. Maent yn wrthrychau cyfareddol oherwydd maent yn aruthrol o hardd, maent yn llwyddo i dynnu sylw drwy’r amser ac mae ganddynt bresenoldeb aruthrol”. Aimee Jones 2018

Aimee yw ein Harlunydd diweddaraf, ac mae gennym gasgliad o’i cholograffau, darluniau ac ysgythriadau unigryw, yn ogystal â rhywfaint o’i gwifrwaith 3D.

bottom of page