top of page

Termau ac Amodau  Terms and Conditions

Drwy barhau i bori a defnyddio y wefan yma, yr ydych yn cytuno i ddilyn a derbyn telerau ac amodau isod, sydd ynghyd a'n Polisi Preifitrwydd yn rheoli y berthynas rhwng Y Galeri a'ch defnydd chi o'r wefan. Os ydych yn anghydweld gyda termau ac amodau yna gofynir i chi beidio a defnyddio'r wefan.

Mae'r term 'Galeri' neu 'ni'  yn cyfeirio at perchennog y wefan, ein cyfeiriad yw Y Galeri, Ffordd Caergybi, Betws-y-Coed, Conwy, LL25 0BW. Mae'r term 'chi' yn cyfeirio at ddefnyddiwr neu borwr y wefan.

Rhaid dilyn y telerau ac amodau canlynol er mwyn defnyddio y wefan yma:

 • Mae cynnwys tudalenau y wefan yma er defnydd a gwybodaeth cyffredinol i chi. Gall y wybodaeth newid yn ddi rybydd.

 • Mae'r wefan yma yn defnyddio cwcis i fonitro dewisiadau pori a niferoedd sydd yn ymweld. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Polisi Preifitrwydd.

 • Gallwn ni nac unrhyw trydydd parti rhoi unrhyw warant i gywirdeb, amseroldeb, perfformiad, llwyrni neu addasrwydd y wybodaeth  a'r cynnwys sydd iw weld neu gynnig ar y wefan ar gyfer unrhyw bwrpas penodol. Mae'n rhaid i chi dderbyn y gall y wybodaeth a'r cynnwys fod yn anghywir neu yn wallus. 'Rydym yn eithrio unrhyw atebolrwydd am y gwallau ac anghywirdeb i'r raddfa eithaf a ganiateir gan y gyfraith.

 • Ar eich menter llwyr eich hun y byddwch chi yn defyddio y wybodaeth a chynnwys ar y wefan yma, ni fyddwn yn atebol. Eich cyfrifoldeb chi yw gwneud yn siwr bod unrhyw gynnyrch, gwasanaeth neu wybodaeth ar y wefan yma yn bodloni eich gofynion penodol.

 • Ni sydd yn berchen ar hawlfraint neu wedi ein trwyddedu i ddefnyddio cynnwys y wefan yma. Mae yn yn cynnwys, ond ddim wedi ei gyfyngu, i'r cynllun, llunwedd, edrychiad a graffeg. Gwaherddir at gynhyrchu ac eithrio yn unol â'r hysbysiad hawlfraint, sy'n ffurfio rhan o'r telerau a'r amodau hyn.

 • Bydd pob nod masnach sy'n cael ei ddangos sydd ddim yn berchen neu wedi ei trwyddedu i ni yn cael ei gydnabod ar y wefan.

 • Gall defnydd anawdurdodedig o'r wefan hon bennu mewn cais am ddifrod neu/a throsedd.

 • O bryd iw giydd gall fod linciau i wefannau eraill ar y wefan. Nid yw'r ffaith bod rhain ar ein gwefan yn golygu ein bod yn cefnogi y gwefannau hyn. Mae'r linciau yma ar gyfer eich cyfleustra. Ni allwn fod yn gyfrifol am gynnwys y gwefannu hyn.

 • Cyfreithiau Cymru, Yr Alban, Gogledd Iwerddon a Lloegr sydd yn ddarostynedig i unrhyw ddefnydd o'r wefan yma  neu unrhyw anghydfod gall fod oherwydd defnydd o'r wefan.

If you continue to browse and use this website, you are agreeing to comply with and be bound by the following terms and conditions of use, which together with our privacy policy govern the Galeri's relationship with you in relation to this website. If you disagree with any part of these terms and conditions, please do not use our website.

The term 'Galeri' or 'us' or 'we' refers to the owner of the website whose address is Y Galeri, Ffordd Caergybi, Betws-y-Coed, Conwy, LL25 0BW. The term 'you' refers to the user or viewer of our website.

 

The use of this website is subject to the following terms of use:

 • The content of the pages of this website is for your general information and use only. It is subject to change without notice.

 • This website uses cookies to monitor browsing preferences and visitor statistics. More information can be found on our Cookies page.

 • Neither we nor any third parties provide any warranty or guarantee as to the accuracy, timeliness, performance, completeness or suitability of the information and materials found or offered on this website for any particular purpose. You acknowledge that such information and materials may contain inaccuracies or errors and we expressly exclude liability for any such inaccuracies or errors to the fullest extent permitted by law.

 • Your use of any information or materials on this website is entirely at your own risk, for which we shall not be liable. It shall be your own responsibility to ensure that any products, services or information available through this website meet your specific requirements.

 • This website contains material which is owned by or licensed to us. This material includes, but is not limited to, the design, layout, look, appearance and graphics. Reproduction is prohibited other than in accordance with the copyright notice, which forms part of these terms and conditions.

 • All trade marks reproduced in this website which are not the property of, or licensed to, the operator are acknowledged on the website.

 • Unauthorised use of this website may give rise to a claim for damages and/or be a criminal offence.

 • From time to time this website may also include links to other websites. These links are provided for your convenience to provide further information. They do not signify that we endorse the website(s). We have no responsibility for the content of the linked website(s).

 • Your use of this website and any dispute arising out of such use of the website is subject to the laws of England, Northern Ireland, Scotland and Wales.

bottom of page