top of page

Ann Lewis

Ann was born in St. Asaph, Denbighshire and now lives in a small villagesouth of Conwy with far reaching views down the Conwy Valley and the Carneddau mountains to the west. She graduated in 1988 from Exeter College of Art & Design with an Honours Degree in Graphic design, was drawn ‘home’ to Wales where she worked as a freelance designer and illustrator until 1995. Work in print includes illustrations for children’s books, book cover design, editorial illustration, advertising campaigns and graphic work for a variety of clients and organisations across Wales and the UK. Since being accepted as an associate member of the Royal Cambrian Academy in 1992 and becoming a full member the following year, her work as a painter and printmaker has taken precedence over illustration and design. We always have a selection of original linocuts, framed and unframed, by Ann Lewis. Please ring for more details.

Cafodd Ann ei geni yn Llanelwy, Sir Ddinbych, ac mae bellach yn byw mewn pentref bychan i'r de o Gonwy gyfa golygfeydd pell i lawr Dyffryn Conwy gyda mynyddoedd y Carneddau i'r gorllewin.  Ar ôl graddio ym 1988 o Goleg Celf a Dylunio Exeter, gyda Gradd Anrhydedd mewn Dylunio Graffeg, cafodd ei denu ‘adref’ i Gymru, lle dechreuodd weithio fel dylunydd a darlunydd llawrydd hyd at 1995.  Mae ei gwaith sydd wedi’i argraffu yn cynnwys darluniau mewn llyfrau plant, cynlluniau clawr llyfrau, darluniadau golygyddol, ymgyrchoedd hysbysebu a gwaith graffeg i nifer o gleientiaid a sefydliadau amrywiol ar hyd a lled Cymru a’r DU.  Ers cael ei derbyn fel aelod cyswllt o’r Academi Frenhinol Gymreig ym 1992, a chael ei derbyn fel aelod llawn y flwyddyn ganlynol, mae ei gwaith fel arlunydd a gwneuthurwr printiau wedi cymryd blaenoriaeth dros ei gwaith darlunio a dylunio.  Rydym yn cadw detholiad parhaus o dorluniau leino gwreiddiol gan Ann Lewis yn y Galeri.  Ffoniwch i gael manylion pellach.Mae ei baentiadau, sy’n cael eu creu drwy gyflwyno haenau trwchus gyda chyllell balet, yn dangos gallu technegol unigryw a rhagorol, o gofio ei fod yn gweithio gydag acrylig, cyfrwng sy’n sychu’n gyflym iawn.  Mae ei ddefnydd o liwiau a gwaed trwchus yn ychwanegu bywyd ac egni i’r gwaith gorffenedig.  Y ffordd orau i werthfawrogi hyn yw drwy sefyll yn ôl wrth edrych ar y paentiadau ar y wal.

bottom of page