Annie Williams

Annie lives on the North Wales coast between mountains and the sea drawing inspiration from the natural landscape.

Annie makes jewellery using resin, silver, and natural fibres such as rubber, leather and silk. Annie enjoys the versatility of resin as it can assume any shape or colour. Adjusting the degree of transparency alters the effects of light and shadow, and depending on its shape, explores the dynamic of reflection and refraction within. Sometimes she introduces detail by including matter, anything from bike chain to seaweed can create interest when embodied in another form.

Mae Annie yn byw ar arfordir Gogledd Cymru, rhwng y mynyddoedd a’r môr, ac mae’n cael ei hysbrydoli gan y tirlun naturiol.

Mae Annie yn gwneud gemwaith gan ddefnyddio resin, arian a ffibrau naturiol, yn cynnwys rwber lledr a sidan.  Mae Annie yn mwynhau hyblygrwydd resin, oherwydd gellir ei siapio i unrhyw siâp neu liw.  Mae addasu graddau’r tryloywder yn newid effeithiau golau a chysgod ac, yn dibynnu ar ei siâp, mae’n archwilio’r deinamig o adlewyrchiad a phlygiant ynddo.  Weithiau, mae’n cyflwyno manylyn drwy gynnwys mater, gall unrhyw beth o gadwyn beic i wymon greu diddordeb pan fydd wedi’i ymgorffori mewn ffurf arall.

cysylltu CONTACT

Holyhead Road, 
Betws-y-Coed, 
Conwy

LL24 0BW

01690 710432

Amseroedd agor

Yn yr Wythnos 10 – 5 pm.

Sadwrn 10 – 5 pm. Sul 10 – 5 pm

Opening Times

Weekdays 10 – 5 pm.

Saturday 10 – 5 pm. Sunday 10 – 5 pm

Gogledd Cymru NORTH WALES
aros STAY
darganfod EXPLORE