Carys Bryn

Carys Bryn was born on the Farm Bryneura on the Llyn in 1965. Graduating in printing in North Staffordshire Polytechnic in 1988, she has since been commissioned for various artistic jobs from designing books to face painting! A farmer’s daughter, a mother of two and a full time art teacher in Pwllheli, she re-started painting a few years ago, enjoying throwing paint on canvas morning, noon and night. The work demonstrates speed and spontaneity; the technique is a direct result of diligence and haste. The purpose of the work is enjoyment of colour, mark-making and creating interesting textures. Out of this enjoyment comes work that conveys the way of life around Pen Llyn, from farm animals to road signs. Carys possesses a unique enthusiasm that ensures that every exhibition has new and exiting work.

Ganed Carys Bryn ar Fferm Bryneura ym Mhen Llŷn ym 1965. Ers iddi raddio mewn argraffu yng Ngholeg Polytechnig Gogledd Swydd Stafford, mae wedi’i chomisiynu ar gyfer nifer o swyddi artistig amrywiol, o ddylunio llyfrau i baentio wynebau! Yn ferch fferm, yn fam i ddau ac yn athrawes arlunio llawn amser ym Mhwllheli, fe ail-ddechreuodd beintio rai blynyddoedd yn ôl, gan fwynhau taflu paent ar gynfas o fore gwyn tan nos.  Mae’r gwaith yn arddangos cyflymder a natur ddigymell ei gwaith; mae’r dechneg yn ganlyniad uniongyrchol diwydrwydd a brys. Diben y gwaith yw mwynhau lliw, gwneud marciau a chreu gweadau diddorol. O’r mwynhad hwn daw gwaith sy’n cyfleu’r ffordd o fyw ym Mhen Llŷn, o anifeiliaid fferm i arwyddion ffyrdd. Mae gan Carys frwdfrydedd unigryw sy’n sicrhau bod pob arddangosfa newydd yn cynnwys gwaith newydd a chyffrous.