top of page

Charlotte Bellis

“My work is inspired by the natural world and organic forms and has been influenced both by the stunning scenery of North Wales and my travels in the Far East.  My porcelain hanging sculptures are in colours and shapes evocative of the sea, plants and other elements of the earth. I hand sculpt each piece, using the finest porcelain to achieve a translucent quality.  Alongside my sculptures I design and make jewellery, wall hangings and tiles working with porcelain using similar shapes and inspiration taken from my sculptures. All my jewellery is made with porcelain and sterling silver and comes in a natural decorated box.”

Charlotte lives and works in Snowdonia, North Wales

“Mae fy ngwaith yn cael ei ysbrydoli gan y byd naturiol a ffurfiau organig ac mae wedi’i ddylanwadu gan y golygfeydd aruthrol yng Ngogledd Cymru a fy nheithiau i’r Dwyrain Pell.  Mae lliwiau a ffurfiau fy ngherfluniau porslen crog yn cynrychioli’r môr, planhigion ac elfennau eraill y ddaear. Rwy’n cerflunio pob darn â llaw, gan ddefnyddio’r porslen mwyaf cain er mwyn creu ansawdd lled dryloyw.  Yn ogystal â’r cerfluniau rwyf hefyd yn cynllunio a chreu gemwaith, darnau crog i’w rhoi ar wal a theils gan weithio gyda phorslen gan ddefnyddio siapiau ac ysbrydoliaeth debyg i’r rhai ar gyfer fy ngherfluniau. Mae pob darn o emwaith yn cael ei greu gyda phorslen ac arian ac mae pob un yn cael ei gyflwyno mewn bocs addurnedig naturiol.”

Mae Charlotte yn byw ac yn gweithio yn Eryri, Gogledd Cymru.

bottom of page