top of page

Hen Benillian by Ruth Pritchard

These Ornamental Plaques are inspired by the Welsh 'Hen Benillion' / 'Penillion Telyn'. Some  date back to the 16th Century and continue to be as popular today as the traditional folk songs, nursery rhymes saying and words of wisdom of old. 

Ysbrydolwyd y Placiau Addurnol hyn gan yr 'Hen Benillion' / 'Penillion Telyn'. Mae rhai yn dyddio’n ôl i’r 16eg Ganrif ac yn parhau i fod mor boblogaidd heddiw â’r caneuon gwerin traddodiadol, dywediad hwiangerddi a geiriau doethineb yr hen.

cymraeg

bottom of page