top of page

BSC Woodshop

BSC is made up of two workshops. one in Llanrhug and one inWaunfawr. The founders are Adam West (Meatal Shop) and Toby Dunstan - Legge. 

Toby and Adam start off by making a few gifts for friends and family but after a few year gaining experience they began to take on larger paid commissions. 

Although they use new materials when need, most of their items are made using reclaimed and repurposed items

Mae BSC yn cynnwys dau weithdy. un yn Llanrhug ac un yn Waunfawr. Y sylfaenwyr yw Adam West (Siop Fwyd) a Toby Dunstan - Legge. yn Mae Toby ac Adam yn dechrau trwy wneud ychydig o anrhegion i ffrindiau a theulu ond ar ôl ychydig o flynyddoedd yn ennill profiad, fe ddechreuon nhw gymryd comisiynau mwy â thâl. ​Er eu bod yn defnyddio deunyddiau newydd pan fo angen, mae'r rhan fwyaf o'u heitemau yn cael eu gwneud gan ddefnyddio eitemau wedi'u hadfer a'u hailbwrpasu

cymraeg

bottom of page