top of page

Howard Hughes

Howard Lives in Bangor North Wales. He loved drawing from an early age and developed his skills using acrylic paints.

During his working life he was employed by a major high street bank, but also loved to perform magic and became a member of the prestigious Magic Circle. 

Howard began to paint more seriously in later life and endeavours to master the art of water colour painting, adding in to his compositions for further embellishment. 

Most of Howards work is inspire by the costal landscapes of Gwynedd and Anglesey.  

Howard Yn byw ym Mangor Gogledd Cymru. Roedd wrth ei fodd yn lluniadu o oedran cynnar a datblygodd ei sgiliau gan ddefnyddio paent acrylig.
Yn ystod ei fywyd gwaith bu'n gweithio i fanc mawr y stryd fawr, ond roedd hefyd wrth ei fodd yn perfformio hud a daeth yn aelod o'r Magic Circle mawreddog. 
Dechreuodd Howard baentio'n fwy difrifol yn ddiweddarach yn ei fywyd ac mae'n ymdrechu i feistroli'r grefft o baentio dyfrlliw, gan ychwanegu inc at ei gyfansoddiadau ar gyfer addurniadau pellach. 
Mae’r rhan fwyaf o waith Howard wedi’i ysbrydoli gan dirweddau arfordirol Gwynedd a Môn.

bottom of page