top of page

Emma Lacey

Everyday mugs, hand thrown and finished by Emma Lacey.

Carefully dented to create a tactile and comfortable ergonomic shape.

We have a variety of colours and sizes in the shop  –  powder blue, pale yellow, pink, cream and silvery grey –  please ring us for more details.

Mygiau bob dydd, wedi’u taflu â llaw a’u gorffen gan Emma Lacey.
Maent wedi’u tolcio’n ofalus er mwyn creu siâp ergonomig cyffyrddadwy a chyfforddus.

Mae gennym fygiau â lliwiau a meintiau gwahanol yn y siop – glas ysgafn, melyn ysgafn, pinc, hufen a llwyd-arian – ffoniwch ni am fanylion pellach.

bottom of page