Hannah Coates

Since leaving college in Wexham in 1991 Hannah has exhibited and sold her jewellery in galleries and exhibitions throughout the UK.

A fascination with colour is the inspiration behind the current collection of work.
Having a keen interest in reusing and recycling, Hannah utilises discarded items such as plastic drinks bottles and confectionary packaging. These are combined with silver, semi precious stones and vintage beads to create the jewel like colours in the designs.

Ers gadael y coleg yn Wrecsam ym 1991, mae Hannah wedi arddangos a gwerthu ei gemwaith mewn orielau ac arddangosfeydd ar hyd a lled y DU.

Ei hysbrydoliaeth ar gyfer ei chasgliad diweddaraf o waith yw lliwiau.

Mae Hannah, sydd â diddordeb brwd mewn ailddefnyddio ac ailgylchu, yn defnyddio eitemau sy’n cael eu taflu, yn cynnwys poteli diodydd plastig a deunydd pecynnu melysion.  Mae’r rhain yn cael eu cyfuno ag arian, cerrig lled werthfawr a gleiniau ‘vintage’ i greu’r lliwiau tebyg i emau yn ei chynlluniau.

cysylltu CONTACT

Holyhead Road, 
Betws-y-Coed, 
Conwy

LL24 0BW

01690 710432

Amseroedd agor

Yn yr Wythnos 10 – 5 pm.

Sadwrn 10 – 5 pm. Sul 10 – 5 pm

Opening Times

Weekdays 10 – 5 pm.

Saturday 10 – 5 pm. Sunday 10 – 5 pm

Gogledd Cymru NORTH WALES
aros STAY
darganfod EXPLORE