top of page

Helen Jones

Helen Jones is a north Wales based textile artist who has been developing her craft for over ten years. The rugs, seat pads, baskets and runners are all made on a peg loom using 100 % wool.

If you’re looking to add colour and texture to your home we have a fantastic collection of Helen’s work here at Galeri.

Mae Helen Jones yn artist tecstilau o Ogledd Cymru sydd wedi bod yn datblygu ei chrefft ers dros ddeng mlynedd. Mae'r rygiau, padiau sedd, basgedi a rhedwyr i gyd yn cael eu gwneud ar wydd peg gan ddefnyddio gwlân 100%.

Os ydych chi am ychwanegu lliw a gwead i’ch cartref mae gennym ni gasgliad gwych o waith Helen yma yn y Galeri.

cymraeg

bottom of page