top of page

Lisa J Holmes

“My main field and passion is watercolour, although I will occasionally work in other mediums.

I love to see wildlife in its natural environment, almost as much as i enjoy painting…combining the two is a dream come true for me.

An avid birdwatcher you will often find me at local birding haunts with my sketchbook and binoculars, and occasionally my camera if i remember it!,
I’m looking for life and energy in my paintings rather than photographic representation and paint with intuition and spontaneity, although balance, detail and perspective are all very important elements to my work.” Lisa Jayne Holmes 2017

WE ALWAYS HAVE A GOOD VARIETY OF ORIGINALS AND PRINTS, FRAMED AND UNFRAMED, IN  THE GALLERY BY LISA JAYNE

“Fy mhrif gyfrwng a’r hyn sy’n creu’r pleser mwyaf i fi yw dyfrlliw, er y byddaf yn gweithio mewn cyfryngau eraill yn achlysurol.

Rwyf wrth fy modd yn gweld bywyd gwyllt yn ei amgylchedd naturiol, bron cymaint ag yr wyf yn mwynhau peintio....ac mae cael cyfuno’r ddau beth yn gwireddu breuddwyd i mi.

Rwy’n wyliwr adar brwd a byddaf yn ymweld yn aml â mannau gwylio adar lleol gyda fy llyfr braslunio a’m hysbienddrych, ac weithiau fy nghamera os byddaf yn ei gofio!

Rwy’n chwilio am fywyd ac egni yn fy mhaentiadau yn hytrach na chynrychiolaeth ffotograffig ac rwy’n paentio’n reddfol a digymell, er bod cydbwysedd, manylder a phersbectif i gyd yn elfennau pwysig iawn yn fy ngwaith.” Lisa Jayne Holmes 2017

bottom of page