Mama B

Mama b jerseys and fleeces with a deconstructed soul in the fit and in the mind.
For today's practical woman, dynamic, urban, simply essential and with a close attention to the materials and lines that she wants to have in contact with her body and soul.
Mama b was founded in 2008 from the desire to convey emotions through its products and create a certain form of wellbeing for its customers when wearing them.

Dillad jersi a chnu Mama b, gydag enaid datgysylltiedig o ran ffit a’r ffordd o feddwl.

Ar gyfer merched ymarferol heddiw, dillad dynamig, trefol a hanfodol gyda sylw manwl i’r deunyddiau a’r llinellau y mae’n awyddus iddynt gysylltu â’i chorff a’i henaid.

Sefydlwyd Mama b yn 2008 yn sgil y dyhead i gyfleu emosiynau drwy eu cynnyrch a chreu math penodol o lesiant i’w cwsmeriaid wrth eu gwisgo.

cysylltu CONTACT

Holyhead Road, 
Betws-y-Coed, 
Conwy

LL24 0BW

01690 710432

Amseroedd agor

Yn yr Wythnos 10 – 5 pm.

Sadwrn 10 – 5 pm. Sul 10 – 5 pm

Opening Times

Weekdays 10 – 5 pm.

Saturday 10 – 5 pm. Sunday 10 – 5 pm

Gogledd Cymru NORTH WALES
aros STAY
darganfod EXPLORE