top of page

Matthew Snowden

Inspired by the rugged unspoilt Celtic landscapes of our west coasts and islands, Matthew has become one of the most original and sought after landscape artists working with acrylics in Wales.
His paintings executed with a palette knife and applied in thick layers, show a unique and outstanding technical skill, not easy with such a fast drying medium such as acrylic.
His use of colour and thick texture, add life and vibrancy to the finished works, a fact that can best be appreciated when viewing the paintings on the wall from a small distance back.
For the past 30 years Matthew has been a full time artist, and has exhibited widely in Wales and in London and Paris. He is also represented by Galleries in Cardiff, Chester and Surrey.

This year an example of Matthew’s work was purchased from Galeri to add to the National Collection, at the National Library of Wales, Aberystwyth, representing further recognition of the strength of his art.

Mae Matthew, sy’n cael ei ysbrydoli gan dirluniau Celtaidd garw dilychwin arfordir ac ynysoedd gorllewin Cymru, yn un o’r arlunwyr tirluniau mwyaf gwreiddiol a phoblogaidd sy’n gweithio gydag acrylig yng Nghymru.

Mae ei baentiadau, sy’n cael eu creu drwy gyflwyno haenau trwchus gyda chyllell balet, yn dangos gallu technegol unigryw a rhagorol, o gofio ei fod yn gweithio gydag acrylig, cyfrwng sy’n sychu’n gyflym iawn.  Mae ei ddefnydd o liwiau a gwaed trwchus yn ychwanegu bywyd ac egni i’r gwaith gorffenedig.  Y ffordd orau i werthfawrogi hyn yw drwy sefyll yn ôl wrth edrych ar y paentiadau ar y wal.

Mae Matthew wedi bod yn arlunydd llawn amser ers 30 mlynedd erbyn hyn, ac mae wedi arddangos ei waith yn helaeth yng Nghymru, Llundain a Paris.  Mae hefyd yn cael ei gynrychioli gan Orielau yng Nghaerdydd, Caer a Surrey.

Eleni, prynwyd un o ddarnau o waith Matthew o’r Galeri ar gyfer y Casgliad Cenedlaethol yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth, sy’n rhoi cydnabyddiaeth bellach i gryfder ei gelfyddyd.

bottom of page