top of page

Meirion Jones

Meirion was involved in the teaching profession for a decade until he threw his hat in the ring as a painter in 2002.

He is from Dyfed, and the vast majority of his work is inspired by that part of Wales. Latin America accounts for the remainder.

Although his themes are varied, the central one seems to be the female element associated with lakes & certain coastlines. The shifting waters and special light of the West Wales coastline are an endless fascination.

From waves crashing in Ceibwr Bay to evening strolls on the promenade at Aberystwyth, his work usually has a watery slant.

Growing up in Cardigan, the coast was always nearby, and water seems to have seeped into his consciousness every bit as much as a hill farm upbringing has shaped his father’s distinctly earthy vision.

Bu Meirion yn athro am ddegawd cyn iddo benderfynu newid gyrfa i fod yn arlunydd yn 2002.

Mae’n hanu o Ddyfed, ac mae’r mwyafrif helaeth o’i waith wedi’i ddylanwadu gan y rhan honno o Gymru.  America Ladin sy’n dylanwadu ar weddill ei waith.

Er bod y themâu a welir yn ei waith yn amrywio, mae un thema ganolog, yr elfen fenywaidd wedi’i chysylltu â llynnoedd a rhai arfordiroedd, yn amlwg yn ei waith.  Mae symudiad y dŵr a golau arbennig Gorllewin Cymru yn swyno’n ddiddiwedd.

O’r tonau yn chwalu ym Mae Ceibwr i gerdded yn hamddenol ar hyd y promenâd yn Aberystwyth, mae elfen o ddŵr bob amser i’w gweld yn ei waith.

Gan ei fod wedi cael ei fagu yn Aberteifi, roedd yr arfordir bob amser gerllaw, ac mae’n ymddangos bod dŵr wedi treiddio i’w ymwybod i’r un graddau ac y cafodd gweledigaeth ddaearol ei dad ei llunio gan fagwraeth ar fferm fynydd.

bottom of page