top of page

Melin Tregwynt

Woven in Wales for 100 years, Melin Tregwynt make things that are useful, beautiful and will make all the difference to the look and feel of your home.

The unique designs come in a wide range of sizes: from cushions and throws to baby and full sized blankets. You can choose either by colour or by design.

Cwmni sydd wedi bod yn gwehyddu yng Nghymru ers 100 mlynedd.  Mae Melin Tregwynt yn gwneud pethau sy’n ddefnyddiol a hardd, ac a fydd yn gwneud gwahaniaeth i olwg a naws eich cartref.

Mae’r cynlluniau unigryw ar gael mewn nifer o feintiau gwahanol; o glustogau a blancedi i flancedi babi a blancedi maint llawn.  Mae dewis o liwiau a chynlluniau gwahanol ar gael gennym.

bottom of page