Melin Tregwynt

Woven in Wales for 100 years, Melin Tregwynt make things that are useful, beautiful and will make all the difference to the look and feel of your home.

The unique designs come in a wide range of sizes: from cushions and throws to baby and full sized blankets. You can choose either by colour or by design.

Cwmni sydd wedi bod yn gwehyddu yng Nghymru ers 100 mlynedd.  Mae Melin Tregwynt yn gwneud pethau sy’n ddefnyddiol a hardd, ac a fydd yn gwneud gwahaniaeth i olwg a naws eich cartref.

Mae’r cynlluniau unigryw ar gael mewn nifer o feintiau gwahanol; o glustogau a blancedi i flancedi babi a blancedi maint llawn.  Mae dewis o liwiau a chynlluniau gwahanol ar gael gennym.

cysylltu CONTACT

Holyhead Road, 
Betws-y-Coed, 
Conwy

LL24 0BW

01690 710432

Amseroedd agor

Yn yr Wythnos 10 – 5 pm.

Sadwrn 10 – 5 pm. Sul 10 – 5 pm

Opening Times

Weekdays 10 – 5 pm.

Saturday 10 – 5 pm. Sunday 10 – 5 pm

Gogledd Cymru NORTH WALES
aros STAY
darganfod EXPLORE