top of page

Pam Peters

“I live in a beautiful part of the country (and world) – North Wales, UK with my husband and two lovely children, making fused glass art from my workshop in my garden.

My workshop was formerly a shed, then ‘Wendy’ house but now its a fully functional workshop housing my small kiln.

In 2014 my art work started to sell all over the world so a bigger kiln was required. I have now expanded into the garage to enable much larger pieces of art to be made.

Glass making has taught me to be patient, particularly as it can take 24 hours for each piece from closing the kiln before the finished article is ready – and some pieces need 2 or 3 firings.

I get inspired from many items but trees are my favourite which I love to create forming texture on the finished pieces.”Pam Peters, 2016

We always have a good selection of colourful glass pieces from Pam in Galeri.

“Rwy’n byw mewn rhan hardd iawn o’r wlad (a’r byd) – Gogledd Cymru, gyda fy ngŵr a dau o blant hyfryd, yn creu celf gwydr ymdoddedig yn fy ngweithdy yn yr ardd.  Roedd fy ngweithdy’n sied yn flaenorol, yna’n dŷ chwarae i’r plant ond erbyn hyn mae’n weithdy cwbl weithredol sy’n cynnwys odyn fechan.
Yn 2014 dechreuodd fy ngwaith celf werthu ar draws y byd felly roedd angen odyn fwy arnaf.  Rwyf wedi symud i’r garej yn awr er mwyn gallu creu darnau o gelf llawer mwy. Mae creu darnau gwydr wedi fy nysgu i fod yn amyneddgar, yn arbennig oherwydd y gall gymryd 24 awr i greu pob darn o gau’r odyn cyn y bydd y darn gorffenedig yn barod – ac mae angen tanio rhai darnau 2 neu 3 gwaith.
Rwy’n cael fy ysbrydoli gan lawer o bethau ond fy hoff ysbrydoliaeth yw coed, ac rwyf wrth fy modd yn eu creu, gan ddefnyddio gweadau ar y darnau gorffenedig.” Pam Peters, 2016
Mae gennym gasgliad da bob amser o ddarnau gwydr lliwgar gan Pam yn Galeri.

bottom of page