top of page

Penelope Timmis

Penelope Timmis was born in 1956 and now lives on her farm in South Shropshire. She studied at the Froebel Institute in Roehampton and in Shrewsbury. After a break to bring up her family she returned to painting seriously approx 9 years ago. Since then, she has had various solo and joint exhibitions and has sold regularly.

Now an established local painter she is also exhibitng throughout Wales and the West of England. Penelope won best entry with the Royal Birmingham Society of the Arts (RBSA) in 2009 and was short listed for the Daily Mail “Not the Turner” prize in 2004. A fellow of the Royal Society Arts (RSA) she supports the community …. she supports Shelter Cymru and their art auctions and presented an exhibition for the Princes Trust.

This year, Penelope was elected an Associate of the Birmingham Society of the Arts and an Associate of the Society of Women Artists.

“Colour and movement are what I look for in all that I see around me and I hope are reflected in my paintings.”

Cafodd Penelope Timmis ei geni ym 1956, ac mae bellach yn byw ar ei fferm yn Ne Swydd Amwythig.  Bu’n astudio yn Sefydliad Froebel yn Roehampton ac yn yr Amwythig.  Cymerodd saib i fagu ei theulu, a dychwelodd i baentio o ddifrif 9 mlynedd yn ôl.  Ers hynny, mae wedi dangos ei gwaith mewn nifer o arddangosfeydd unigol ac arddangosfeydd ar y cyd.

Erbyn hyn mae’n arlunydd lleol sefydledig, ac mae’n arddangos ei gwaith ar hyd a lled Cymru a Gorllewin Lloegr.  Enillodd Penelope wobr ymgeisydd gorau y Royal Birmingham Society of the Arts (RBSA) yn 2009, a chafodd ei chynnwys ar y rhestr fer ar gyfer gwobr “Not The Turner prize” y Daily Mail yn 2004.  Mae’n gymrawd gyda’r  Gymdeithas Frenhinol er hybu’r Celfyddydau, Gweithgynhyrchion a Masnach (RSA), mae’n cefnogi’r gymuned…..mae’n cefnogi Shelter Cymru a’u harwerthiannau celf ac mae wedi cyflwyno arddangosfa ar gyfer Ymddiriedolaeth Tywysog Cymru.

Eleni, cafodd Penelope ei hethol i fod yn Gymrawd y Birmingham Society of the Arts ac yn Gymrawd Society of Women Artists.

“Lliw a symudiad yw’r hyn yr wyf yn chwilio amdano ym mhopeth a welaf o’m cwmpas, ac rwy’n gobeithio fy mod yn adlewyrchu’r rhain yn fy mhaentiadau.”

bottom of page