top of page

A blanket for life not just for winter /Blanced am oes nid yn unig ar gyfer y gaeaf

As we plunge into the depths of winter, we couldn’t be happier to receive a new collection of Melin Tregwynt blankets, cushions and throws. Woven in Pembrokeshire using traditional methods these tapestries are designed to withstand the test of time and can be handed down from generation to generation. With and array of cheerful coulours these Welsh Wool Blanket would brighten any home all year round.


Wrth i ni blymio i ddyfnderoedd y gaeaf, ni allem fod yn hapusach i dderbyn casgliad newydd o flancedi, clustogau a thafliadau Melin Tregwynt. Wedi'u gwehyddu yn Sir Benfro gan ddefnyddio dulliau traddodiadol, mae'r tapestrïau hyn wedi'u cynllunio i wrthsefyll prawf amser a gellir eu trosglwyddo o genhedlaeth i genhedlaeth. Gydag amrywiaeth o liwiau llon byddai'r Blanced Wlân Gymreig hyn yn bywiogi unrhyw gartref drwy gydol y flwyddyn.61 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page