top of page

Betws y Coed Artist’s Colony

Galeri is well placed in Betws y Coed, the village has enjoyed a long and rich history of attracting artist to its beautiful mountainous countryside. We currently have on special offer Peter Lords Book about the Betws y Coed Artist’s Colony, 1844-1914. The book is a celebration of Clarence Whaite who set up this creative group of likeminded artist’s and documents the emergence of the Welsh art world in the first half on the 19th Century. The book is now available to order through our website.

 

Mae Galeri mewn lleoliad da ym Metws-y-Coed, mae’r pentref wedi mwynhau hanes hir a chyfoethog o ddenu artistiaid i’w gefn gwlad fynyddig hardd. Ar hyn o bryd mae gennym arlwy arbennig Llyfr Peter Lords am Wladfa Artistiaid Betws-y-Coed, 1844-1914. Mae’r llyfr yn ddathliad o Clarence Whaite a sefydlodd y grŵp creadigol hwn o artistiaid o’r un anian ac sy’n dogfennu ymddangosiad y byd celf Cymreig yn hanner cyntaf y 19eg Ganrif. Mae'r llyfr nawr ar gael i'w archebu trwy ein gwefan.
25 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page