top of page

Boncyrs ar gyfer Conker's / Bonkers for Conker’s

Updated: Nov 1, 2022


Mewn pryd ar gyfer tymor y Conker rydym wedi derbyn serameg hyfryd gan yr artist Lindy Martin, pwy allai wrthsefyll y fasys blagur tymhorol hyn ynghyd â jygiau a fasys siâp wy hefyd. Mae'r rhain yn ychwanegiad gwych at ei chasgliad cynyddol o waith sydd ar gael i'w brynu yn Galeri.


Just in time for Conker season we’ve taken delivery of some wonderful ceramic by artist Lindy Martin, who could resist these seasonal bud vases along with jugs and egg-shaped vases too. These are a wonderful addition to her growing collection of work available to buy at Galeri.

43 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page