top of page

Broaching the subject on Brooches.

Before zippers and buttons they were used fasten clothes or to stop your britches from falling down!!!!

Today, brooches offer an instant update to almost any outfit and are are a lovely way to add character or sparkle to a garment, and they don’t need to be pricy to make a statement.

Here at Galeri have some lovely handmade brooches by Gabby Bird, Deryn, & Wolf and Moon.


Brogethu'r pwnc ar Broetshis.Cyn zippers a botymau roedden nhw'n cael eu defnyddio i gau dillad neu i atal eich britches rhag cwympo!!!!

Heddiw, mae tlysau yn cynnig diweddariad ar unwaith i bron unrhyw wisg ac maent yn ffordd hyfryd o ychwanegu cymeriad neu ddisgleirio at ddilledyn, ac nid oes angen iddynt fod yn ddrud i wneud datganiad.

Yma yn Galeri mae broetshis hyfryd wedi eu gwneud â llaw gan Gabby Bird, Deryn, & Wolf and Moon.22 views0 comments

Recent Posts

See All

Crazy

コメント


bottom of page