top of page

Calan Gaeaf lliwgar / Colorful Halloween

Updated: Nov 3, 2022

Os ydych chi’n chwilio am syniadau gif neu ffyrdd o addurno’ch cartref y Calan Gaeaf hwn mae gennym ni ddewis gwych o grochenwaith tymhorol wedi’i ysbrydoli gan gynnwys Jygiau pwmpen a dail gan Josh Johnson, nwyddau cartref wedi’u paentio â llaw gan Emma Bridgewater a chymeriadau wedi’u cerflunio gan yr artist tecstilau Ceri Williams. Beth am neidio ar eich ysgubau a thalu ymweliad â ni.
If you’re looking for gif ideas or ways to decorate your home this Halloween we have a great selection of seasonal inspired pottery including pumpkin Jugs and leaves by Josh Johnson, and hand painted homeware by Emma Bridgewater and sculpted characters by textile artist Ceri Williams. Why not hop on your broomsticks and pay us a visit.
23 views0 comments

Recent Posts

See All

Crazy

Comments


bottom of page