top of page

Dark Matter /Mater Tywyll

Some Artists are attracted to the light and some to a darker and more brooding landscape. Taking inspiration from the mountains and rugged landscape of his native Wales together with the windswept moors of north Devon, Clive Burnell paints with an emotional response to the land and the elements. His work lies between the real and the imaginary dream and reality of what he sees.


Mae rhai Artistiaid yn cael eu denu at y golau a rhai i dirwedd dywyllach a mwy deor. Gan gymryd ysbrydoliaeth o fynyddoedd a thirwedd garw ei Gymru enedigol ynghyd â rhosydd gwyntog gogledd Dyfnaint, mae Clive Burnell yn peintio gydag ymateb emosiynol i'r tir a'r elfennau. Mae ei waith yn gorwedd rhwng y real a'r dychmygol breuddwyd a realiti'r hyn y mae'n ei weld.
17 views0 comments

Recent Posts

See All

Commenti


bottom of page