top of page

Dream Cottage

Who doesn’t dream of coming home to a cosy Welsh cottage?

Our Galeri is full of artist who love to paint, draw, sketch, and mould tiny houses, some are real and some imagined. What would your dream cottage look like?


Pwy sydd ddim yn breuddwydio am ddod adref i fwthyn clyd Cymreig?

Mae ein Galeri yn llawn o artistiaid sydd wrth eu bodd yn paentio darlunio, braslunio, a mowldio tai bach, rhai yn real a rhai yn ddychmygus. Sut olwg fyddai ar eich bwthyn delfrydol?


Art includes work by Wini Jones Lewis, Richard Eastwood, Geoff Beckett, Lynn Lewis, & David J Porter.


30 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page