top of page

ffyrdd o Gadw'n Gynnes / Way's to Keep Warm

Updated: Nov 3, 2022

Os ydych chi'n meddwl am ffyrdd o gadw'n gynnes dros y misoedd nesaf, mae gennym ni ddillad gweuog crosio clyd yn ein bwtîc. Wedi'u gwneud â llaw mewn edafedd o ansawdd, mae gennym amrywiaeth eang o liwiau ac arddulliau. Mae cefnogi gwneuthurwyr artistiaid a dylunwyr lleol wrth galon yr hyn ‘rydym, yn ei wneud yma yn Galeri ac rydym mor falch o allu arddangos eu talent.

Cynhesu cocos eich calon wrth feddwl am y peth.If you're thinking of ways to keep warm over the coming months, we have some cosy crochet and natty knitwear in our boutique. Handcrafted in quality yarn we have a great variety of colours and styles. Supporting local artist and designer makers is at the heart of what we do here at Galeri and we’re so please to be able to showcase their talent.

Warms the cockles of your heart just thinking about it.
53 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page