top of page

Magic Touch

New to Galeri is artist Howard Hughes. Growing up in north Wales Howard learned to draw from an early age and developed his skills using acrylic paints.

During his working life he employed by a major high street bank, but also loved to perform magic and became a member of the prestigious Magic Circle. 

Howard began to paint more seriously in later life and endeavours to master the art of water colour painting, adding ink to his compositions for further embellishment. 

Most of Howard’s work is inspire by the costal landscapes of Gwynedd and Anglesey.  


Yn newydd i Galeri mae'r artist Howard Hughes. Wrth dyfu i fyny yng ngogledd Cymru dysgodd Howard sut i dynnu llun o oedran cynnar a datblygodd ei sgiliau gan ddefnyddio paent acrylig.


Yn ystod ei fywyd gwaith bu'n gweithio i fanc mawr y stryd fawr, ond roedd hefyd wrth ei fodd yn perfformio hud a daeth yn aelod o'r Magic Circle mawreddog. 


Dechreuodd Howard beintio’n fwy difrifol yn ddiweddarach mewn bywyd ac mae’n ymdrechu i feistroli’r grefft o baentio â dyfrlliw, gan ychwanegu inc at ei gyfansoddiadau ar gyfer addurniadau pellach. 


Mae’r rhan fwyaf o waith Howard wedi’i ysbrydoli gan dirweddau arfordirol Gwynedd a Môn.19 views0 comments

Recent Posts

See All

Crazy

Comments


bottom of page