top of page

'Needlefelting' gan/by Rosemary Sharman

Anifeiliaid ac adar cerfluniol, wedi'u gwneud â llaw gan Rosemary Sharman, gan ddefnyddio amrywiaeth o ddeunyddiau a thechnegau. Mae gennym ddetholiad o'r darnau unigryw hyn yn Galeri. Sculptural animals and birds, handmade by Rosemary Sharman, using a variety of materials and techniques. We have a selection of these unique pieces in Galeri.

47 views0 comments

Recent Posts

See All

Komentar


bottom of page