top of page

Oriel Twyllodrus / Rouges Gallery

Os ydych chi fel ni yn caru cŵn, byddwch chi'n mwynhau edrych trwy'r oriel hon o garthion twyllodrus. Wedi’u gwneud gan yr artist serameg Phil Hayes mae’r cymeriadau doniol hyn yn dechrau bywyd fel darlun cartŵn a thrwy gyfrwng modelu gwydro a thanio cânt eu troi’n ffigurau swynol hyfryd. Beth am alw i mewn gyda’ch cŵn i weld drosoch eich hun, mae gennym ni bob amser jar o ddanteithion y tu ôl i’r cownter ar gyfer y cŵn wrth gwrs


If like us you love dogs, you’ll enjoy looking through this rogues gallery of pooches. Made by ceramic artist Phil Hayes these humorous characters start life as a cartoon drawing and by a prosses of modeling glazing and firing they are turned into these gorgeous, charming figures. Why not pop in with your doggies to see for yourself, we’ve always got a jar of treats behind the counter for the dogs of course!

30 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page