top of page

Otherworldliness

There’s a constant turnover wonderful art and craft at Galeri, last week we were struck by the diversity of style, this week we’re finding artists and crafters who are drawn to similar themes and colour pallets in their work. We love the otherworldliness that adorns the canvas of artist Jan Gardner, with similar magical themes running through Ceri Williams characterful needle felt creations with Boble Bach.


Mae trosiant cyson o gelf a chrefft bendigedig yn Galeri, wythnos diwethaf fe’n trawyd gan yr amrywiaeth arddull, yr wythnos hon rydym yn dod o hyd i artistiaid a chrefftwyr sy’n cael eu denu at themâu tebyg a phaledi lliw yn eu gwaith. Rydym wrth ein bodd â’r arallfydolrwydd sy’n addurno cynfas yr artist Jan Gardner, gyda themâu hudolus tebyg yn rhedeg creadigaethau ffelt nodwydd llawn cymeriad Ceri Williams gyda Boble Bach.
50 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page