top of page

Bobl Bach / Little People

Working from her studio in Llanberis these wonderfully characters are made by local artis Ceri Williams. Ceri prides herself in the use of natural materials such as mohair and merino wool to create her sculptures, she also uses rich textiles and fabrics, including velvets, cotton and silk to add depth and personality to each unique little person. All pieces are completely original and one of a kind just like us.


Yn gweithio o’i stiwdio yn Llanberis mae’r cymeriadau rhyfeddol hyn yn cael eu gwneud gan yr artist lleol Ceri Williams. Mae Ceri yn ymfalchïo yn y defnydd o ddeunyddiau naturiol fel mohair a gwlân merino i greu ei cherfluniau, mae hi hefyd yn defnyddio tecstilau a ffabrigau cyfoethog, gan gynnwys melfedau, cotwm a sidan i ychwanegu dyfnder a phersonoliaeth i bob person bach unigryw. Mae pob darn yn hollol wreiddiol ac yn un o fath yn union fel ni.


67 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page