top of page

Pumpkin Picking/Casglu Pwmpen

Updated: Nov 3, 2022

We have a fantastic collection of Pumpkins here at Galeri, while Halloween is still a few weeks away it’s never too early to start decorating your home with these cheerful seasonal autumn gifts. No tricks here just treats.


Mae gennym ni gasgliad gwych o Bwmpenni yma yn Galeri, tra bod Calan Gaeaf yn dal i fod ychydig wythnosau i ffwrdd nid yw byth yn rhy gynnar i ddechrau addurno'ch cartref gyda'r anrhegion hydrefol tymhorol hyfryd hyn. Galwch heibio i dewis eich ffefryn, Dim triciau yma dim ond danteithion.

28 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page