top of page

Rebirth of Spring

It’s been a long time coming but at last we’re seeing real signs of grown in the fields and forest and hedgerows. The Green Man is primarily interpreted as a symbol of rebirth, representing the cycle of new growth that occurs every spring. We couldn’t think of a more appropriate artist to feature this week than Laurence Connett.

Laurence is a local craftsman and lives on Anglesey, his wall hanging -sculptures represent the Green Man. He uses oak and hawthorn leaves in these intricate artworks which are painted with linseed oil based paint. If left outdoors time and weather work to age the sculpture so that they begin to take on the characteristics of their environment. Hawthorn Man and Oak Leaf Man make ideal seasonal decorative features for the garden but can also be enjoyed indoors.


Aileni y Gwanwyn


Mae wedi bod yn amser hir i ddod ond o’r diwedd rydym yn gweld arwyddion gwirioneddol o dyfu yn y caeau a’r goedwig a’r perthi. Mae'r Dyn Gwyrdd yn cael ei ddehongli'n bennaf fel symbol o aileni, sy'n cynrychioli'r cylch twf newydd sy'n digwydd bob gwanwyn. Ni allem feddwl am artist mwy priodol i ymddangos yr wythnos hon na Laurence Connett.

Crefftwr lleol yw Laurence ac mae’n byw ar Ynys Môn, ac mae ei gerfluniau crog yn cynrychioli’r Dyn Gwyrdd. Mae'n defnyddio dail derw a draenen wen yn y gweithiau celf cywrain hyn sydd wedi'u paentio â phaent olew had llin. Os caiff ei adael yn yr awyr agored, mae amser a thywydd yn gweithio i heneiddio'r cerflun fel ei fod yn dechrau cymryd nodweddion eu hamgylchedd. Mae Dyn y Ddraenen Wen a Dyn Dail y Dderwen yn eu gwneud yn nodweddion addurnol tymhorol delfrydol ar gyfer yr ardd ond gellir eu mwynhau dan do hefyd.

46 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page