top of page

Salvage Chic

New Work from Sculptor David Cartlidge

David creates fantastic sculptures from reclaimed metal, wood and wire. He originally trained as an engineer and his inspiration comes from the unusual shapes and items he finds including farm machinery, scrap metal and cutlery. The figures are often life-size and create a wonderful characterful focal point in any room.


Gwaith Newydd gan y Cerflunydd David Cartlidge

Mae David yn creu cerfluniau gwych o fetel wedi'i adennill, pren a gwifren. Hyfforddodd fel peiriannydd yn wreiddiol a daw ei ysbrydoliaeth o’r siapiau a’r eitemau anarferol y mae’n dod o hyd iddynt gan gynnwys peiriannau fferm, metel sgrap a chyllyll a ffyrc. Mae'r ffigurau yn aml yn rhai maint llawn ac yn creu canolbwynt cymeriad hyfryd mewn unrhyw ystafell.
40 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page