top of page

Spare a thought for reindeer…


With a week to go till Christmas Eve and the busiest night of the year for Santa, spare a thought for those hard-working reindeer who will be pulling his sleigh laden with gift through the night sky.  

 

Just in case you don’t manage to glimpse them as they pass over head, we have a lovely selection of reindeer here at Galeri.  Textile artist Helly Powell and Rosemary Sharman breath life into their creature creations with exquisite detail and Ceramicist Claire Patchett adds true character to her clay animals.

 


Gydag wythnos i fynd tan Noswyl Nadolig a noson brysuraf y flwyddyn i Siôn Corn, meddyliwch am y ceirw gweithgar hynny a fydd yn tynnu ei sled yn llwythog o anrheg trwy awyr y nos.

Rhag ofn na fyddwch yn llwyddo i gael cipolwg arnynt wrth iddynt basio dros eich pen, mae gennym ddetholiad hyfryd o geirw yma yn Galeri. Mae’r artist tecstilau Helly Powell a Rosemary Sharman yn rhoi bywyd i’w creadigaethau creadurol gyda manylion cain ac mae’r Seramegydd Claire Patchett yn ychwanegu gwir gymeriad i’w hanifeiliaid clai.
27 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page