top of page

Tecstilau-Helen Jones-Textiles

Os ydych chi am ychwanegu lliw a gwead i’ch cartref mae gennym ni gasgliad gwych o waith Helen yma yn Galeri. Mae Helen Jones yn artist tecstilau o ogledd Cymru sydd wedi bod yn datblygu ei chrefft ers dros ddeng mlynedd. Mae'r rygiau, padiau sedd, basgedi a rhedwyr i gyd yn cael eu gwneud ar wydd peg gan ddefnyddio gwlân 100%


If you’re looking to add some colour and texture to your home We have a fantastic collection of rugs, seat pads, runners and baskets made from 100% wool and woven on a peg loom by textile artist Helen Jones.

Helen is a north Wales based textile artist who has been developing her craft for over ten years. The rugs, seat pads, baskets and runners are all made on a peg loom using 100 % wool.

we have a fantastic collection of Helen’s work here at Galeri.
274 views0 comments

Recent Posts

See All

Crazy

Comments


bottom of page