top of page

Unmistakable style

This week we’ve received new works from two very talented artists, Matthew Snowden and Phil Jackson.

Matthews is inspired by the rugged, untouched Celtic landscapes, and his bold paintings made entirely with a palette knife have attracted a wide following among art collectors.

Phil is driven by a strong desire to capture the light in any given image, his fine brush strokes produce detailed images of almost photographic clarity.

To really appreciate their talent, of course, it is best to see the painting up close.


Arddull digamsyniol

Yr wythnos hon rydym wedi derbyn gweithiau newydd gan ddau artist talentog iawn, Matthew Snowden a Phil Jackson.

Mae Matthews yn cael ei ysbrydoli gan y tirluniau Celtaidd garw digyffwrdd, ac mae ei baentiadau beiddgar a wnaethpwyd yn gyfan gwbl â chyllell balet wedi denu dilyniant eang ymhlith casglwyr celf.

Mae Phil yn cael ei ysgogi gan awydd cryf i ddal y golau mewn unrhyw ddelwedd benodol, mae ei strociau brwsh main yn cynhyrchu delweddau manwl o eglurder ffotograffig bron.

I wir werthfawrogi eu talent wrth gwrs, mae'n well gweld y paentiad yn agos.
87 views0 comments

Recent Posts

See All

Crazy

Comments


bottom of page