top of page

Watching an Artist Grow

We’ve had some new artwork delivered this week by print maker Aimee Jones. Aimee first bought some of her work to show us when she was still a student. She tentatively asked if she could supply us with prints and of course we said yes. Since those early days we’ve seen Aimee thrive as an artist.

Her work is inspired by the elements of nature, with its astounding landscapes and wildlife. “My art practice explores my experience of place and the omnipresence of birds – the crows, ravens, rooks and jackdaws. ~They are fascinating subjects because they are deeply beautiful, forever distracting and hold an overpowering presence”.


Gwylio Artist yn Tyfu


Rydym wedi cael rhywfaint o waith celf newydd yn cael ei gyflwyno yr wythnos hon gan y gwneuthurwr printiau Aimee Jones. Prynodd Aimee rywfaint o'i gwaith i ddangos i ni pan oedd hi'n dal yn fyfyriwr. Gofynnodd yn betrus a allai hi roi printiau i ni ac wrth gwrs fe ddywedon ni ie. Ers y dyddiau cynnar hynny rydym wedi gweld Aimee yn ffynnu fel artist.

Mae ei gwaith wedi’i ysbrydoli gan elfennau byd natur, gyda’i thirweddau syfrdanol a’i fywyd gwyllt. “Mae fy ngwaith celf yn archwilio fy mhrofiad o le a hollbresenoldeb adar – y brain, y gigfran, y ydlan a’r jac-y-do. ~Maent yn bynciau hynod ddiddorol oherwydd eu bod yn hynod brydferth, yn tynnu sylw am byth ac yn meddu ar bresenoldeb llethol”.

43 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page